Descaling

for Nespresso®

Availability: In stock

Before: £12.69

New: £6.40

OR
please_note Rengørings-kapslerne er kompatible med Nespresso®

Product specification

Capsules system Nespresso
capsules 5
Brand Caffenu
Characteristic Accessories

Description of Descaling

CLICK TO SEE OUR SELECTION FOR NESPRESSO®

Here you can buy the original scale removal from Bosch that fit Nespresso®. Contains 6 tablets and 2 tablets are needed for a descaling. It is recommended to descale your machine at least every 3 months, because the lime deposits inside your machine during use. We recommend descaling every month.

You will achieve these benefits:

- Increase your machine life

- Ensuring the right temperature

- Ensure the proper Cup volume

- Less noise

- Prevents malfunctioning

Signs that your machine needs descaling:

- Brewing time is extended

- Pressure reduced

- Machine begins to drip at the end.

NOTE: The warranty on your machine will be void if not regularly descaled

Her kan du købe den originale afkalkning fra Bosch, som passer til Nespresso®. Indeholder 6 tabletter og der skal bruges 2 stk. til en afkalkning. Det anbefales at afkalke din maskine mindst hver 3. måned, da kalk aflejres inden i din maskine under brug. Danmark er vandet meget hårdt og derfor vil der hurtigt aflejres meget kalk i din kapselmaskine. Det er derfor vigtigt at du regelmæssigt afkalker din maskine. Vi anbefaler derfor afkalkning hver måned Du vil opnå disse fordele: - forlænger din maskines levetid - sikre den rette temperatur - sikre den rette kopmængde - giver mindre støj - forebygger funktionsfejl Tegn på at din maskine trænger til afkalkning: - Brygningstiden er forlænget - Trykket er reduceret - Maskinen begynder at dryppe ved udløbet. OBS: Garantien på din maskine bortfalder, hvis ikke den regelmæssigt afkalkes

Customer Reviews- based on 22 reviews
16
4
2
0
0
View all

Your Review:

  •   1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
    Review:
  • Notification must be at least 20 characters 20